Anja Coppens

Eerste hulp bij…

.

.

Professional Organizer

Personal Assistant

 

1
Administratieve ondersteuning

Opzoekwerk, documenten in orde brengen/invullen , subsidie aanvragen, inlichtingen verschaffen, ….

3
Opruimen/ structureren/organiseren

– kast
– kamer
– Kelder/zolder
– Woning
– Werkplek – bureau

5
Ouder worden zonder zorgen

Ik help je bij het opruimen , de administratie, enz..

7
Ondernemingen

– Werkplek reorganiseren
– Administratie op orde brengen , klasseren
– Secretariaat
– Archiefonderzoek orde brengen
– Clean-desk management
– …

9
Budgetcoaching

Financiële situatie onder de loep nemen zoals inkomsten versus uitgaven of het huishoudbudget. Analyseren waar er kan bespaard worden. Energiecontracten en verzekeringen nakijken op eventuele overlappingen,  enz…
Raad en advies geven om uw financiële situatie stevig onder controle te krijgen.

2
Administratieve organisatie

Helpen ordenen / structureren en organiseren administratie bij particulieren.

4
Hulp bij verhuis

Organisatie , administratie – wijzigende woonsituatie bij bijvoorbeeld senioren die naar een zorgtehuis gaan en misschien een selectie willen maken van mee te nemen spullen. Misschien kan er ook een fotoboek gemaakt worden van de woning die ze moeten achterlaten. Op deze wijze is er iets tastbaars dat ze kunnen meenemen.

6
Aanleggen map nalatenschap

Alle nodige documenten en wensen verzamelen in 1 map ten einde de erfgenamen (veelal de overblijvende partner en kinderen ) het in deze moeilijke periode
makkelijker te maken met betrekking tot de administratieve rompslomp naar aanleiding van een overlijden .

8
Coaching/samen aan de slag + opvolging

Ik kom bij je langs. We gaan dan samen op zoek naar verbeterpunten in je woning en/of administratie en werken hier samen aan in een aantal door u bepaalde opvolgsessies.

10
Ordenen en archiveren van uw foto’s

Het wordt bij grote hoeveelheden foto’s al snel lastig het overzicht te behouden. Wij kunnen u helpen bij ordenen en archiveren van een steeds groter wordende verzameling foto’s.

Voordelen

Een betere woon- en werksituatie die je meer ruimte en rust brengt en waar je jezelf heel goed voelt.
Meer grip op je tijd, financiën, energie, rust, ruimte, efficiëntie, overzicht, productiviteit, zelfvertrouwen en evenwicht.

Vrijblijvend contact opnemen?